Aktualizacja zakresu akredytacji

Uprzejmie informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie uaktualnienia zakresu akredytacji, zrealizowanej na podstawie przeglądu dokumentacji, kod oceny A-2251-2021, została podjęta decyzja o uaktualnieniu zakresu akredytacji nr AB 300 dla Centrum Badań Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

Uaktualnienie zakresu dotyczy badania właściwości fizycznych, paliwa stałe: stałe paliwo wtórne (SRF), odpady-zawartość popiołu– dokument odniesienia PN-EN ISO 21656:2021-05 z wył. pkt 7.3

Aktualny znowelizowany zakres akredytacji AB 300 wydanie 28 z dnia 06 lipca 2021 ze statusem zmian z dnia 22.02.2022 r.