Akredytacja nr RM 001

Na podstawie wyników ponownej oceny Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o., która odbyła się 26.10.2022-27.10.2022 , akredytacja nr RM 001 została utrzymana na kolejny cykl w dotychczasowym  zakresie akredytacji. Aktualny zakres Akredytacji Producenta Materiałów Odniesienia Nr RM 001 wydanie 5 z dnia 08.11.2022.