Akredytacja nr AK 017

Na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru w Jednostce Inspekcyjnej, która odbyła się dnia 14.02.2022r, akredytacja nr AK 017 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji