AK 017

Informujemy, że na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru (kod oceny: A-0284-2023) PCA, która odbyła się w dniach 27.02.2023 r. i 01.03.2023 r. akredytacja Nr AK 017 dla Jednostki Inspekcyjnej Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. zostaje utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Zakres Akredytacji Jednostki Inspekcyjnej Typu C Nr AK 017, wydanie 13 z dnia 18.02 .2021 r.