Materiały odniesienia

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST oferuje materiały odniesienia (RM) dla wybranych matryc w wybranym zakresie parametrów. Wartość przypisana oraz jej niepewność zostały wyznaczone podczas rund badań biegłości na podstawie wyników uczestniczących laboratoriów.

RM dla oznaczeń wolnej krystalicznej krzemionki (WKK)

Oferowany materiał odniesienia stosowany jest w procesach kalibracji przyrządów, walidacji oraz sterowania jakością badań obejmujących metody oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oparte na metodach kolorymetrycznych oraz spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni zgodnych z: PN-Z 04018-02:1991, PN-Z 04018-03:1991, PN‑Z 04018‑04:1991 oraz innymi, równoznacznymi procedurami badawczymi.

Obiekt został przygotowany z pyłów pozyskanych w środowisku pracy lub wytworzony z surowców, materiałów bądź odpadów przemysłowych tworzących pyły podczas obróbki mechanicznej. Próbka została przygotowana przez roztarcie wysuszonego materiału w planetarnym młynku kulowym i przesianie przez sito o oczkach kwadratowych, o wymiarach 36 µm. Po uśrednieniu całej partii materiału został on podzielony na porcje o masie jednostkowej około 1 g, które zapakowano w indywidualne opakowania wykonane z tworzywa sztucznego z zakręcanym zamknięciem.

Obecnie oferujemy materiały odniesienia o następującej zawartości WKK:

  • Zawartość WKK: 39,7±3,3%
  • Zawartość WKK: 85,0±4,6%
Przykładowa Karta Charakterystyki Materiału Odniesienia
Materiał odniesienia dla oznaczenia wolnej krystalicznej krzemionki