Giełda ILC

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST poza realizacją rund badań biegłości zajmuje się także organizacją porównań międzylaboratoryjnych (ILC) dostosowanych do indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Zapraszamy do współpracy laboratoria, które w ramach sterowania jakością wyników badań chcą wykazać się biegłością w zakresie realizowanych przez siebie analiz i pomiarów, dla których nie są dostępne programy badań biegłości (PT).

Wykorzystując swoje doświadczenie, oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie organizacji ILC dla szeregu różnych matryc oraz badań:

  • Organizacja ILC dla dowolnego parametru i matrycy objętego zakresem akredytacji AB 300 Centrum Badań Węgla i Środowiska CLP-B (CBWiŚ). W takim przypadku zakres usługi obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i udostępnienie obiektów badań oraz opracowanie i autoryzowanie raportu z ILC. Najczęściej w porównaniu uczestnikiem będzie Państwa laboratorium oraz CBWiŚ CLP-B. Jednak, za każdym razem jednak staramy się pozyskać również innych uczestników porównania.
  • Organizacja ILC dla parametrów i matryc nie objętych zakresem akredytacji AB 300. W takim przypadku poszukujemy dla Państwa renomowanych i kompetentnych laboratoriów, które wezmą udział w porównaniu lub możemy skorzystać z Państwa sugestii w tym zakresie. Zakres usługi obejmuje opracowanie niezbędnej dokumentacji, przygotowanie i udostępnienie obiektów badań oraz opracowanie i autoryzowanie raportu z ILC.
  • Służymy pomocą w zakresie opracowania wyników porównań, które przeprowadzają Państwo we własnym zakresie. Bazując na przekazanych nam wynikach świadczymy usługę ich statystycznego opracowania oraz opracowania i autoryzowania raportu z ILC.

W sprawie organizacji porównań prosimy o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem Badań Biegłości: tel. 668 535 619; labtest@remove-this.clppb.pl