Realizacja projektu


Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą:

Opracowanie metod wytwarzania innowacyjnych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (CRM) - nowa jakość w analityce paliw stałych

współfinansowany z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2: Badania Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na opracowaniu metod wytwarzania innowacyjnych produktów - matrycowych certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) wykorzystywanych w badaniach i analityce paliw stałych (węgla kamiennego). Opracowany dzięki przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych produkt, będzie pierwszym tego typu produktem polskiej produkcji, posiadającym dodatkowo zestaw unikalnych właściwości tj. wartości certyfikowane pięciu podstawowych parametrów:
  • zawartość siarki;
  • zawartość popiołu;
  • zawartość chloru;
  • zawartość rtęci;
  • zawartość niklu;
  • zawartość żelaza.

Sprzedaż certyfikowanych materiałów odniesienia będących efektem realizacji projektu, wyprodukowanych zgodnie z wymaganiami normy ISO 17034 rozpocznie się w 2020 roku.


Więcej informacji o realizowanych przez CLP-B Sp. z o.o. Projektach Unijnych ->