Realizacja badań biegłości w 2021 roku !

Informujemy, że opublikowaliśmy Harmonogramy Badań Biegłości na 2021 rok oraz rozpoczęliśmy nabór zgłoszeń do tegorocznych rund PT.