Podsumowanie 2019 roku w liczbach

Kolejny rok działalności Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST dobiegł końca – nadszedł czas podsumowań oraz planowania kolejnych działań. Zanim rozpoczniemy realizację rund w 2020 roku, chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka danych liczbowych dotyczących ubiegłorocznej działalności CLP-B LABTEST w zakresie organizacji badań biegłości.

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST w 2019 roku zorganizował w ramach 4-ech, objętych certyfikatem akredytacji PCA – PT 003, Programów Badań Biegłości (Paliwa stałe PS/PT, Środowisko ŚR/PT, Odpady OD/PT, Pobieranie próbek PP/PT) 21 rund badań biegłości oraz cztery rundy zorganizowaną w ramach nieakredytowanych programów Środowisko (ŚR) oraz Pobieranie próbek (NA).  W badaniach biegłości udział wzięło 316 uczestników, którzy do oceny 172 parametrówprzekazali 1902 pojedyncze wyniki.

 

84%z przekazanych wyników stanowiło wyniki zadowalające!

 1211 (63,7%) ze wszystkich przekazanych wyników stanowiły wyniki uzyskane z wykorzystaniem metod akredytowanych.

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom laboratoriów, CLP-B LABTEST w wyniku oceny realizacji rund badań biegłości przez Polskie Centrum Akredytacji rozszerzył dotychczasowy zakres akredytacji o 2 obiekty badań:

•      pobieranie próbek wody do spożycia – program Pobieranie próbek PP/PT

•      oznaczanie wyższych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powietrzu środowiska pracy – program Środowisko ŚR/PT.

 

 

 

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaufanie oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę w kolejnych latach.