Podsumowanie 2017 roku

W związku z zakończeniem realizacji harmonogramu badań biegłości na 2017 rok, Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST przygotował krótkie podsumowanie.

W mijającym roku zostały zorganizowane 24 rundy badań biegłości(w tym 22 z zakresu objętego certyfikatem PCA – PT 003).

W wymienionych rundach udział wzięło 297 uczestników, których stanowiły jednostki inspekcyjne oraz laboratoria zajmujące się różnymi dziedzinami takimi jak badania paliw stałych, odpadów, środowiska pracy oraz środowiska naturalnego, a także pobieranie próbek środowiskowych i paliw stałych.

W 2017 r. laboratoria przekazały do oceny biegłości 1559 wyników, z czego 45 stanowiły wyniki wątpliwe, zaś 53 – niezadowalające.

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaufanie oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę w kolejnych latach.