Nowy zakres akredytacji Organizatora Badań Biegłości nr PT 003

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST, które odbyło się dnia 03.10.2019 akredytacja PT 003 została utrzymana w rozszerzonym i ograniczonym (na wniosek akredytowanego podmiotu CLP-B LABTEST) zakresie akredytacji.

Aktualny zakres akredytacji Organizatora Badań Biegłości nr PT 003 wydanie 10 z dnia 16 październik  2019