NAJBLIŻSZE RUNDY BADAŃ BIEGŁOŚCI 2021 !!!!

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST jako organizator badań biegłości zaprasza do udziału

w programach: Paliwa Stałe PS/PT, Odpady OD/PT, Środowisko ŚR/PT, Pobieranie próbek PP/PT.

Najbliższe rundy:

98(Wk.3)PS - węgiel kamienny – próbka analityczna 0,2 S

99(K.1)PS - koks z węgla kamiennego – próbka analityczna 0,212

100(K.2)PS - koks z węgla kamiennego – próbka 19,0-22,4 mm

25(W.1)OD - próbka odpadów do badania wymywania o wielkości ziarna poniżej 10 mm (kod odpadu 01 04 12)

29(Wk)PP – pobieranie próbek - zwał węgla kamiennego o określonej przez organizatora charakterystyce

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w zakładce Badania Biegłości.