WZNAWIAMY REALIZACJĘ RUND BADAŃ BIEGŁOŚCI

Informujemy, że Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST wznowił realizację rund badań biegłości zaplanowanych na rok 2020. Pomimo wielu trudności postaramy się zrealizować Państwa zamówienia na udział w rundach badań biegłości w 2020 roku.

Z uwagi na nieprzewidywalny rozwój zdarzeń przedstawione w harmonogramach terminy realizacji poszczególnych etapów rund badań biegłości mogą jeszcze ulegać zmianie. O ewentualnych zmianach terminów realizacji będziemy Państwa informować na bieżąco.

Liczymy na Państwa zrozumienie w tej trudnej sytuacji, której nikt nie był w stanie przewidzieć.

Z wyrazami szacunku

Zespół Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST