CLP-B LABTEST oferuje materiały odniesienia dla oznaczeń wolnej krystalicznej krzemionki

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST oferuje materiały odniesienia (RM) dla badań obejmujących metody oznaczania wolnej krystalicznej krzemionki (WKK) oparte na metodach kolorymetrycznych oraz spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni.