Aktualność

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Badania biegłości - zbliżający się termin nadsyłania zgłoszeń

Autor: Karolina Krebs |

Przypominamy o upływającym, 24 lutego 2023 r., terminie nadsyłania zgłoszeń do akredytowanych rund badań biegłości: 80(WWA.2)ŚR - w zakresie oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 41(Sc)PP - w zakresie pobierania i przygotowania próbki złożonej ścieków oczyszczonych

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w zbliżających się rundach badań biegłości objętych zakresem akredytacji PT 003.

Rundy będą organizowane w następującym zakresie obiektów i parametrów:

 1. Runda badań biegłości
  Obiekt badań biegłości
  Oznaczane parametry

  80(WWA.2)ŚR

  WWA.2

  filtr z naniesionym materiałem do badań

  Zawartość dibenzo(a,h)antracenu
  Zawartość benzo(a)pirenu
  Zawartość antracenu
  Zawartość benzo(b)fluorantenu
  Zawartość benzo(k)fluorantenu
  Zawartość benzo(g,h,i)perylenu
  Zawartość indeno(1,2,3-cd)perylenu
  Zawartość benzo(a)antracenu(NA)
  Zawartość chryzenu(NA)


  Runda badań biegłości jest realizowana w ramach Programu Środowisko - ŚR/PT objętego zakresem akredytacji - PT 003.

  Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Zgłoszenia Uczestnictwa można wysyłać na adres: [email protected] do 24 lutego 2023 r.

  Więcej informacji na temat bieżącej rundy można znaleźć w Programie Badań Biegłości Środowisko ŚR/PT oraz Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Programu Badań Biegłości.


 2. Runda badań biegłości
  Obiekt badań biegłości
  Oznaczane parametry

  41(Sc)PP

  Sc

  ścieki oczyszczone o określonej przez organizatora charakterystyce
  Metoda manualna

  Miejsce realizacji rundy: Jastrzębie-Zdrój

  Pomiary terenowe wykonane przez próbkobiorców, na miejscu pobierania, w próbce złożonej ścieków oczyszczonych:

  • Temperatura
  • pH
  • Przewodność elektryczna właściwa w 25stC

  Oznaczenia wykonywane w akredytowanym laboratorium organizatora w próbce złożonej ścieków oczyszczonych, pobranej przez uczestnika:
  • Stężenie azotanów
  • Stężenie siarczanów


  Runda badań biegłości jest realizowana w ramach Programu Pobieranie próbek - PP/PT objętego zakresem akredytacji - PT 003.

  Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Zgłoszenia Uczestnictwa można wysyłać na adres: [email protected] do 24 lutego 2023 r.

  Więcej informacji na temat bieżącej rundy można znaleźć w Programie Badań Biegłości Pobieranie próbek PP/PT oraz Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Programu Badań Biegłości.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 668 535 619) lub e‑mailowy ([email protected]).