Badania biegłości w zakresie pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego

Kolejna runda w zakresie pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego zgodnie z wymaganiami normy PN-G-04502:2014-11 już za nami! Tegoroczna runda spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników - otrzymaliśmy, aż 21 zgłoszeń od ekip próbkobiorców z laboratoriów/ jednostek inspekcyjnych prowadzących działalność na terenie całego kraju.

Pierwszy etap rundy w zakresie ręcznego pobierania próbek węgla kamiennego ze zwału przeprowadzono w dniach 5-7 listopada 2019r. na terenie Koksowni Jadwiga (JSW KOKS S.A., Zabrze). Do zadań uczestników należało pobranie próbki ogólnej węgla ze zwału o masie całkowitej do 1000 ton.

Drugi etap rundy badań biegłości obejmował przygotowania próbek laboratoryjnych węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm i został zrealizowany w dniach 6-8 listopada 2019 r. w pomieszczeniach laboratorium Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Realizacja obu etapów rundy była oceniana przez Obserwatora rundy, a wniosku z obserwacji zostały uwzględnione w podsumowaniu Raportu.

Poniżej prezentujemy krótką galerię zdjęciową: