Badania biegłości - program Pobieranie próbek PP/PT - zbliżające się terminy nadsyłania zgłoszeń

Przypominamy o upływającym terminie nadsyłania zgłoszeń do rund badań biegłości w zakresie pobierania próbek wód powierzchniowych 31(Wr)PP i 32(Wj)PP objętych akredytowanym Programem Badań Biegłości Pobieranie próbek PP/PTOśrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w rundach badań biegłości objętych akredytowanym Programem Badań Biegłości Pobieranie próbek PP/PT.

Rundy będą organizowane w następującym zakresie obiektów i parametrów:

Runda badań biegłości
Obiekt badań biegłości
Oznaczane parametry

31(Wr)PP

Wr

wody płynące - rzeki/strumienie o określonej przez organizatora charakterystyce

Pomiary terenowe wykonane przez uczestnika

Temperatura
pH
Przewodność elektryczna właściwa (25stC)

Oznaczenia wykonywane w próbce pobranej przez uczestnika w laboratorium organizatora

Stężenie chlorków
Stężenie azotanów

32(Wj)PP

Wj

wody powierzchniowe stojące - jeziora naturalne/sztuczne zbiorniki o określonej przez organizatora charakterystyce

Pomiary terenowe wykonane przez uczestnika

Temperatura
pH
Przewodność elektryczna właściwa (25stC)

Oznaczenia wykonywane w próbce pobranej przez uczestnika w laboratorium organizatora

Stężenie azotanów
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu


Runda badań biegłości jest realizowana w ramach Programu Pobieranie próbek objętego zakresem akredytacji - PT 003.

Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Zgłoszenia Uczestnictwa można wysyłać na adres: [email protected] do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji na temat bieżącej rundy można znaleźć w Programie Badań Biegłości Pobieranie próbek PP/PT oraz Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Programu Badań Biegłości.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 668 535 619) lub e‑mailowy ([email protected]).