Badania biegłości - program Odpady OD/PT - zbliżające się terminy nadsyłania zgłoszeń

Przypominamy o upływającym terminie nadsyłania zgłoszeń do rund 27(Pa.1)OD i 30(W.1)OD objętych akredytowanym Programem Badań Biegłości Odpady OD/PTOśrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w rundach badań biegłości objętych akredytowanym Programem Badań Biegłości Odpady OD/PT.

Rundy będą organizowane w następującym zakresie obiektów i parametrów:

Runda badań biegłości
Obiekt badań biegłości
Oznaczane parametry

27(Pa.1)OD

Pa.1-A

Próbka odpadu
o wielkości ziaren poniżej 1,0 mm
Kod odpadu: 19 12 10

Zawartość popiołu w stanie suchym
Ciepło spalania w stanie suchym
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej(NA)
Zawartość węgla w stanie suchym
Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym(NA)
Zawartość wodoru w stanie suchym(NA)
Zawartość azotu w stanie suchym(NA)
Zawartość chloru w stanie suchym(NA)
Oznaczenie części nie-/biodegradowalnych(NA)

Pa.1-B

Próbka odpadu
o wielkości ziaren poniżej 30 mm
Kod odpadu: 19 12 10

Zawartość wilgoci całkowitej(NA)

30(W.1)OD

W.1

Próbka odpadów
o wielkości ziaren poniżej 10 mm
do badania wymywania
Kod odpadu: 17 05 04

Zawartość arsenu
Zawartość baru
Zawartość kadmu
Zawartość chromu całkowitego
Zawartość miedzi
Zawartość rtęci
Zawartość molibdenu
Zawartość niklu
Zawartość ołowiu
Zawartość antymonu
Zawartość selenu
Zawartość cynku
Zawartość chlorków
Zawartość fluorków
Zawartość siarczanów
Rozpuszczony węgiel organiczny, DOC
Stałe związki organiczne, TDS

(NA) - parametry nieobjęte zakresem akredytacji PT 003
*) - w przypadku rundy 30(W.1)OD zostanie przewidzianych do najmniej 10 z w/w parametrów na poziomie oznaczalności. Organizator nie gwarantuje minimalnej liczby przekazanych przez uczestników wyników dla wszytskich parametrów w w/w rundzie badań biegłości


Runda badań biegłości jest realizowana w ramach Programu Odpady objętego zakresem akredytacji - PT 003.

Zgłoszenia w postaci wypełnionych Kart Zgłoszenia Uczestnictwa można wysyłać na adres: [email protected] do 27 maja 2022 r.

Więcej informacji na temat bieżącej rundy można znaleźć w Programie Badań Biegłości Odpady OD/PT oraz Szczegółowym Harmonogramie Realizacji Programu Badań Biegłości.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 668 535 619) lub e‑mailowy ([email protected]).