Badania biegłości - pobieranie próbek wód powierzchniowych

W czerwcu przeprowadziliśmy dwie kolejne rundy badań biegłości z zakresu pobierania próbek wód powierzchniowych. Pierwszego dnia - runda 18(Wp)PP - obiekt badań stanowiła rzeka Wisła, zaś realizacja rundy 17(Wp)PP odbyła się następnego dnia na jednym ze sztucznych zbiorników zaporowych należących do Polskiej Akademii Nauk Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu.

Serdecznie dziękujemy za udział!

17(Wp)PP - pobieranie próbek wody powierzchniowej z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

18(Wp)PP - pobieranie próbek wody powierzchniowej z rzek i strumieni