Kontakt

Zespół ds. Jakości

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania
Kierownik ds. Jakości

Katarzyna Kluska 
tel. 604 423 228
e-mail: kkluska@remove-this.clpb.pl

Sekcja Zapewnienia Jakości i Wspomagania Zarządzania Jakością

Z-ca Kierownika ds. Jakości

Anna Kaczmarczyk-Miczajka
tel. 734 174 922
e-mail: amiczajka@remove-this.clpb.pl

p. o. Z-cy Kierownika ds. Jakości

Jakub Kubiczek
tel. 734 174 919
e-mail: jkubiczek@remove-this.clpb.pl

Anna Magnuszewska - specjalista
tel. 734 174 922
e-mail: amagnuszewska@remove-this.clpb.pl