Certyfikacja

Niezależnie od prowadzonej działalności wyzwaniem dla nas stał się kolejny cel jakim jest kompleksowe zarządzanie jakością. Dlatego też wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikat Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. z oddziałem/lokalizacją Zespół Pracowni Badań – Oddział Dąbrowa Górnicza (ul. Koksownicza 1, PL / 42-523 Dąbrowa Górnicza) potwierdzony przez jednostkę TÜV NORD Polska Sp. z o.o. obejmuje swoim zakresem:

  • oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego
  • pobieranie próbek
  • działalność szkoleniową
  • usługi badawcze w dziedzinie węgla, koksu i produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania

Realizacja wszystkich prac prowadzona jest na gruncie rzetelności, uczciwości, w oparciu o profesjonalizm i bezstronność naszych pracowników. Najwyższe kierownictwo opracowało Kodeks Etyki Zawodowej, który jest przewodnikiem określającym wskazówki dotyczące sposobu realizacji obowiązków pracowników wobec Centralnego Laboratorium Pomiarowo- Badawczego Sp. z o.o.

Pobierz certyfikat