Certyfikacja

Niezależnie od prowadzonej działalności wyzwaniem dla nas jest kompleksowe zarządzanie jakością. Dlatego też wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. Certyfikat Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. z potwierdzony przez jednostkę Polski Rejestr Statków S.A. obejmuje swoim zakresem:

• oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego;

• usługi badawcze w dziedzinie węgla, mieszanek węglowych, żużli, popiołów, przetworzonych paliw stałych, koksu, produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania;

• wód i ścieków, środowiska pracy, gazów i pyłu kopalnianego;

• usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych;

• pobieranie próbek;

• działalność szkoleniową;

• badania biegłości;

• porównania międzylaboratoryjne;

• produkcja materiałów odniesienia;

• pomiary radiologiczne.

Realizacja wszystkich prac prowadzona jest na gruncie rzetelności, uczciwości, w oparciu o profesjonalizm i bezstronność naszych pracowników. Najwyższe kierownictwo opracowało Kodeks Etyki Zawodowej, który jest przewodnikiem określającym wskazówki dotyczące sposobu realizacji obowiązków pracowników wobec Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat PRS S.A. nr NC 2813 (od października 2017 r. )