Jednostka Inspekcyjna

Strategicznym celem Jednostki Inspekcyjnej jest deklarować usługi zapewniające najwyższą jakość, bezpieczeństwo i produktywność uwarunkowaną przestrzeganiem norm i zasad, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju – wszędzie tam, gdzie nasi Klienci.

Zespół Inspektorów

W oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17020:2012 prowadzimy inspekcje, nadzory nad pobieraniem próbek węgla kamiennego, koksu, biomasy, gazów węglowodorowych.

Zespół Próbobiorców

W oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 pobieramy próbki gleb, ścieków, wód do badań laboratoryjnych.

Zadaniem Jednostki Inspekcyjnej jest prowadzenie działań w zakresie niezależnej oceny parametrów obejmujących kwestie takie jak:

  • dostarczenie informacji odnoszących się do zgodności z regulacjami, standardami lub specyfikacjami
  • jakość oraz ilość składowanego materiału dla przedsiębiorstw wykorzystujących węgiel, koks, gaz, biogaz oraz biomasę (pellet, drewno kawałkowe, rośliny energetyczne)
  • zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług i ich ciągłe doskonalenie

Jednostka Inspekcyjna deklaruje, że oferowane usługi są wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami odniesienia, metodami oraz wymogami wynikającymi z PN-EN ISO/IEC 17020:2012, potwierdzone Certyfikatem Akredytacji AK 017 (typu C), które dają pewność, że towary wysyłane do miejsca przeznaczenia spełniają określone dla Klienta wymagania.

 Jednostka Inspekcyjna daje Klientowi pewność, że:

  • spełnia ich wymagania w zakresie wiarygodności
  • podejmuje decyzje w oparciu o wyniki szacowania i oceny ryzyka
  • zabezpiecza aktywa związane z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji przed nieuprawnionym dostępem
  • stale podnosi świadomość, kompetencje i kwalifikacje swoich pracowników