Badania w kierunku SARS-COV-2

Posiadając wymagane zasoby umożliwiamy realizację badań diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 dla 3 rodzajów badań:

• badanie genetyczne RT-PCR dla próbek z wymazu z nosogardzieli,

• badanie antygenowe dla próbek z wymazu z nosogardzieli lub nosa,

• badanie dla próbek krwi żylnej na obecność przeciwciał.