Badania środowiskowe

Posiadamy bogate doświadczenie w badaniach akredytowanych (potwierdzonych Certyfikatem Akredytacji AB 300 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji) oraz nieakredytowanych dla następujących obiektów: woda, ścieki, powietrze, gazy, pyły kopalniane, emisja gazów i pyłów, środowisko pracy, środowisko ogólne, odpady oraz gleby.