Zarząd

Skład Zarządu CLP-B Sp. z o.o.

Wiesława Budziszewska 

Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki

 

 

Renata Biśta 

Z-ca Prezesa Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów