Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. wynosi 3 540 000,00 zł
i dzieli się na 7 080 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Struktura własnościowa Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.