Rada Nadzorcza

  • Mariusz Drapała – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Piotr Krochmal – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  • Paweł Jeleń - Sekretarz Rady Nadzorczej

  • Krzysztof Mentlik – Członek Rady Nadzorczej

  • Beata Szymanek – Członek Rady Nadzorczej

  • Janusz Kocaj – Członek Rady Nadzorczej