Rada Nadzorcza

  • Mariusz Drapała – Przewodniczący

  • Piotr Krochmal – Z-ca Przewodniczącego

  • Katarzyna Motowidło-Szewczyk – Sekretarz

  • Stanisław Ziomber – Członek

  • Paweł Jeleń – Członek

  • Krzysztof Mentlik – Członek

  • Maciej Markowicz - Członek