Uaktualnienie zakresu badań środowiska pracy – mikroklimatu gorącego.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie wyników oceny – rozszerzenie i uaktualnienia zakresu akredytacji w formie przeglądu dokumentacji w  Centrum Badań, które odbyło się dnia 28.06.2019 została podjęta decyzja o rozszerzeniu i uaktualnieniu zakresu akredytacji nr AB 300.

Uaktualnienie zakresu dotyczy środowiska pracy – mikroklimat gorący.

Aktualny znowelizowany zakres akredytacji AB 300 wydanie 26 z dnia 30 maja 2019 ze statusem zmian z dnia 11.09.2019 r.