Ośrodek Badań Biegłości CLPB LABTEST

Na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST, która odbyła się dnia 16.11.17 r, akredytacja nr PT 003 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji.