Młode kadry naszą przyszłością

Młode kadry naszą przyszłością – projekt RPO WS na lata 2014-2020

 

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.  wspólnie z Powiatem Wodzisławskim oraz Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich w Wodzisławiu Śląskim realizują projekt „Młode kadry naszą przyszłością”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, realizowany jest w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcia szkolnictwa zawodowego – RIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

CLP-B Sp. z o.o. w ramach trójstronnej umowy, zaoferowało uczestnikom projektu „Młode kadry naszą przyszłością” możliwość odbycia płatnych staży. Pozwala to uczniom na zdobycie nowych umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego oraz zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy laboratorium akredytowanego.

W dniu 23 czerwca br. Magdalena Spyra i Rachela Sznapka zakończyły pierwsze staże w ramach projektu w laboratorium. Stażystki miały okazję poznać nowoczesne techniki instrumentalne stosowane w laboratoriach badawczych oraz wykonywać oznaczenia związków organicznych i zawartości metali w różnych matrycach. Ze strony CLP-B Sp z. o.o. opiekunami staży były Agata Ptaszek-Budniok oraz Magdalena Wysocka.

Gratulujemy i życzymy zawodowego powodzenia.