Materiały Odniesienia

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji RM2019 zorganizowanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Część materiału filmowego była realizowana w laboratoriach Centralnego Laboratorium Pomiarowo - Badawczego Sp. z o.o. - pierwszego w kraju akredytowanego producenta materiałów odniesienia.