Jednostka Inspekcyjna

Na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru w Jednostce Inspekcyjnej, która odbyła się dnia 28.01.2019r, akredytacja nr AK 017 została utrzymana w dotychczasowym zakresie akredytacji z uwzględnieniem uaktualnianego zakresu.