International Mining Forum 2019

 

Sesja "Aktualne wyzwania laboratoriów współpracujących z przemysłem", która 12 kwietnia br. odbyła się w Centralnym Laboratorium Pomiarowo - Badawczym Sp. z o.o. wzbudziła duże zainteresowanie. 

Opiekunem naukowym sesji była dr hab Iwona Jelonek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas kilku godzin spotkania w gronie przedstawicieli nauki oraz laboratoriów komercyjnych poruszyliśmy tematy istotne dla całej branży, która współpracuje z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, energetyką, górnictwem oraz koksownictwem. Wśród ważnych zagadnień znalazły się: wymagania BAT dla koksownictwa, monitorowania jakości paliw, problematyka badania i przetwarzania odpadów, analityka nowego paliwa wodorowego, jak również zagrożenia naturalne w górnictwie oraz badania środowiska pracy. Przedstawiliśmy również certyfikowane materiały odniesienia produkowane przez CLP-B LABTEST. Ostatni blok sesji poświęcony był innowacjom w laboratoriach, tj. automatyzacji i robotyzacji, informatyzacji oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Trudności z dotrzymaniem czasu przez prelegentów oraz zainteresowanie uczestników świadczą jednoznacznie o ważności tematów oraz potrzebie spotkań nauka - laboratoria - przemysł.

Jako Organizatorzy dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia, a uczestnikom za obecność.

Oprawa fotograficzna: Mariusz Gruszka
Ultrabrand