CLP-B Sp. z o.o. - audit recertyfikujący

  W dniach 16-18.10.2017 r. został przeprowadzony audit recertyfikujący, przedłużający ważność certyfikatu przeprowadzony przez PRS S.A. na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Wyniki auditu umożliwiły podjęcie decyzji na udzielenie certyfikacji potwierdzającej zgodność sytemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.

  Certyfikat numer NC-2813 obejmuje swoim zakresem:

  • oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego; 
  • usługi badawcze w dziedzinie węgla, mieszanek węglowych, żużli, popiołów, przetworzonych paliw stałych, koksu, produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania, wód i ścieków, środowiska pracy, gazów i pyłu kopalnianego;
  • usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych;
  • pobieranie próbek;
  • działalność szkoleniowa;
  • badania biegłości;
  • porównania międzylaboratoryjne;
  • produkcja materiałów odniesienia;
  • pomiary radiologiczne.