Centrum Badań

Nowe wydanie aktualnego zakresu akredytacji AB 300 jest już dostępne.

Na podstawie wyników oceny w procesie oceny ponownej w Centrum Badań Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o., która odbyła się w dniach 14,15,19,20,21 i 22 marca 2019 r., akredytacja nr AB 300 zostaje utrzymana na kolejny cykl akredytacji z rozszerzonym, uaktualnionym, skorygowanym i ograniczonym zakresem akredytacji z uwzględnieniem zmiany dokumentów akredytacyjnych w związku ze zmianą wydania normy akredytacyjnej.

 

Aktualny zakres akredytacji AB 300 wydanie 26 z dnia 30 maja 2019