Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, że zakończył się proces akredytacji dla Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w obszarze produkcji materiałów odniesienia.

PCA potwierdziło, że CLP-B Sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17034:2017-03 i podjęło decyzję o udzieleniu pierwszej akredytacji w obszarze nowej działalności jaką jest akredytacja producentów materiałów odniesienia. Nasze laboratorium to pierwszy producent materiałów odniesienia, który uzyskał akredytację nr RM 001. Zakres akredytacji obejmuje produkcję węglowych CRM i RM o takich właściwościach jak: zawartość popiołu, siarki całkowitej, węgla pierwiastkowego, wodoru, fosforu, chloru czy azotu.

Zakres Akredytacji Nr RM 001 – wydanie 1 z dnia 27.11.2018 r.

Certyfikat Akredytacji Nr RM 001 z dnia 27.11.2018 r.