Pobieranie próbek PP/PT

Program badań biegłości Pobieranie próbek PP/PT jest objęty zakresem akredytacji Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST PT 003.
Program obejmuje realizację rund PT w zakresie pobierania i przygotowania próbek paliw stałych oraz wód powierzchniowych. Pełny zakres rund programu zamieszczono w tabeli poniżej.


Prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnictwa i odesłanie do nas wyłącznie drogą elektroniczną skanu autoryzowanego dokumentu oraz pliku ".xls".
Do realizacji usługi jaką są badania biegłości niezbędne jest także uzupełnienie Klauzuli informacyjnej oraz przesłanie jej skanu na adres: [email protected]Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszej oferty badań biegłości informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].

Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług badania biegłości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów świadczenia usługi badania biegłości dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług badań biegłości będzie niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w badaniach biegłości wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).

-->
Matryca
Obiekt badań
Oceniane parametry
Węgiel kamiennyWkW próbce pobranej i przygotowanej przez Uczestnika:
- zawartość popiołu w stanie suchym;
- wilgoć całkowita;
Wody powierzchnioweWpOznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
- temperatura, pH, przewodność elektryczna właściwa;
Oznaczenia wykonane w laboratorium Organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez Uczestnika:
- stężenie chlorków, stężenie azotanów;
Woda do spożyciaWsOznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
- pH;
- temperatura;
- przewodność elektryczna właściwa;
- chlor wolny.

Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
- bakterie z grupy coli;
- stężenie azotanów(NO3-).