Odpady OD/PT

Program badań biegłości Odpady OD/PT jest objęty zakresem akredytacji Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTEST PT 003.
Program obejmuje realizację rund w zakresie badań odpadów. Kody odpadów (opis) oraz zakres parametrów, które są oceniane w ramach rund zamieszczono w tabeli poniżej.


Prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnictwa i odesłanie do nas wyłącznie drogą elektroniczną skanu autoryzowanego dokumentu oraz pliku ".xls".
Do realizacji usługi jaką są badania biegłości niezbędne jest także uzupełnienie Klauzuli informacyjnej oraz przesłanie jej skanu na adres: [email protected]Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszej oferty badań biegłości informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].

Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług badania biegłości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów świadczenia usługi badania biegłości dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług badań biegłości będzie niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w badaniach biegłości wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).

Matryca
Obiekt badań
Oceniany parametr
Odpad paleniskowyOpt.1 Zawartość popiołu
Zawartość węgla całkowitego
Popioły lotneOpt.2 Charakterystyczne temperatury topliwości
Zawartość ditlenku tytanu
Zawartość fosforu
Zawartość krzemionki
Zawartość tlenku dipotasu
Zawartość tlenku disodu
Zawartość tlenku glinu
Zawartość tlenku magnezu
Zawartość tlenku manganawo-manganowego
Zawartość tlenku wapnia
Zawartość tlenku żelaza
Zawartość trójlenku siarki
Odpady - wyciąg wodnyW.1 Rozpuszczony węgiel organiczny, DOC
Stałe związki rozpuszczone, TDS
Zawartość antymonu
Zawartość arsenu
Zawartość baru
Zawartość chlorków
Zawartość chromu całkowitego
Zawartość cynku
Zawartość fluorków
Zawartość kadmu
Zawartość miedzi
Zawartość molibdenu
Zawartość niklu
Zawartość ołowiu
Zawartość rtęci
Zawartość selenu
Zawartość siarczanów
Odpady palne (paliwo alternatywne)Pa.1 Ciepło spalania
Zawartość popiołu
Zawartość siarki całkowitej(NA)
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej(NA)
Zawartość wilgoci całkowitej(NA)
Oznaczenie części nie-/biodegradowalnych(NA)
Zawartość węgla całkowitego
Zawartość wodoru(NA)
Zawartość azotu(NA)
Zawartość chloru(NA)
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003