Harmonogram realizacji Programów Badań Biegłości

Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Ciepło spalania
 • Zawartość popiołu
 • Części lotne w 850stC
 • Części lotne w 900stC
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość węgla całkowitego
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość azotu
 • Zawartość fosforu
 • Zawartość chloru
 • Zawartość rtęci
do 03.02.2020od 12.02.2020do 28.02.2020do 18.03.2020W REALIZACJI
Biomasa
 • Zawartość popiołu
 • Ciepło spalania
 • Części lotne
 • Zawartość chloru
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Wilgoć w próbce analitycznej
do 20.03.2020od 01.04.2020do 17.04.2020do 06.05.2020PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna <3 mm
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość wilgoci przemijającej
 • Zawartość wilgoci higroskopijnej
 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość węgla całkowitego
 • Części lotne w 850stC
do 30.04.2020od 13.05.2020do 29.05.2020do 19.06.2020PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Ciepło spalania
 • Zawartość popiołu
 • Części lotne w 850stC
 • Części lotne w 900stC
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość węgla całkowitego
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość azotu
 • Zawartość fosforu
 • Zawartość chloru
 • Zawartość rtęci
do 28.08.2020od 09.09.2020do 25.09.2020do 09.10.2020PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2S
 • Wskaźnik kontrakcji/dylatacji
 • Zdolność spiekania
 • Wskaźnik wolnego wydymania
do 25.09.2020od 07.10.2020do 23.10.2020do 06.11.2020PLANOWANA
Koks z węgla kamiennego - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość węgla całkowitego
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość fosforu
 • Zawartość chloru
 • Części lotne
do 16.10.2020od 28.10.2020do 13.11.2020do 02.12.2020PLANOWANA
Koks z węgla kamiennego - próbka 19,0-22,4 mm
 • Reakcyjność wobec ditlenku węgla, CRI
 • Wytrzymałość po reakcji, CSR
do 16.10.2020od 28.10.2020do 13.11.2020do 02.12.2020PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna <3 mm
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość wilgoci przemijającej
 • Zawartość wilgoci higroskopijnej
 • Ciepło spalania
 • Wartość opałowa
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość węgla całkowitego
 • Części lotne w 850stC
do 13.11.2020od 25.11.2020do 11.12.2020do 23.12.2020PLANOWANA
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Gaz koksowniczy
 • Tlen
 • Tlenek węgla
 • Ditlenek węgla
 • Metan
 • Etan
 • Etylen
 • Propan
 • Propylen
 • Wodór
 • Azot
 • Ciepło spalania(NA)
 • Wartość opałowa(NA)
 • Górna liczba Wobbego(NA)
 • Dolna liczba Wobbego(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych(NA)
 • Gęstość względna(NA)
do 21.02.202002.03.2020 - 06.03.2020do 13.03.2020do 27.03.2020W REALIZACJI
Metale na filtrach
 • Zawartość manganu i jego związków
 • Zawartość tlenku żelaza w przeliczeniu na Fe
do 27.03.2020od 16.04.2020do 06.05.2020do 22.05.2020PLANOWANA
Gaz kopalniany
 • Wodór
 • Tlen
 • Tlenek węgla
 • Ditlenek węgla
 • Metan
 • Etan
 • Etylen
 • Acetylen
 • Propan
 • Propylen
do 08.05.202011.05.2020 - 22.07.2020do 24.07.202021.08.2020PLANOWANA
Związki organiczne
 • Zawartość fenolu
 • Zawartość benzenu
 • Zawartość toluenu
 • Zawartość ksylenu
do 30.04.2020od 20.05.2020do 05.06.2020do 24.06.2020PLANOWANA
Gaz ziemny
 • Ditlenek węgla
 • Metan
 • Etan
 • Propan
 • Azot
 • izo-Butan(NA)
 • n-Butan(NA)
 • neo-Pentan(NA)
 • izo-Pentan(NA)
 • n-Pentan(NA)
 • n-Heksan(NA)
 • Ciepło spalania(NA)
 • Wartość opałowa(NA)
 • Górna liczba Wobbego(NA)
 • Dolna liczba Wobbego(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych(NA)
 • Gęstość względna(NA)
do 10.06.202029.06.2020 - 03.09.2020do 04.09.2020do 23.09.2020PLANOWANA
Siarkowodór
i związki siarki
 • Siarkowodór
 • Merkaptan metylowy(NA)
 • Siarczek karbonylu(NA)
 • Tetrahydrotiofen(NA)
do 10.06.202029.06.2020 - 03.09.2020do 04.09.2020do 23.09.2020PLANOWANA
Kwarc, krystobalit w pyle
 • Zawartość respirabilnego kwarcu
 • Zawartość respirabilnego krystobalitu
do 02.10.2020od 14.10.2020do 30.10.2020do 20.11.2020PLANOWANA
Powietrze
 • Tlenek węgla, CO
 • Ditlenek węgla, CO2
 • Tlenek azotu, NO
 • Ditlenek azotu, NO2
do 30.10.202016.11.2020 - 20.11.2020ndt.do 11.12.2020PLANOWANA
WWA na filtrach
 • Stężenie dibenzo(a,h)antracenu
 • Stężenie benzo(a)pirenu
do 30.10.2020od 18.11.2020do 04.12.2020do 18.12.2020PLANOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Odpad paleniskowy
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość węgla całkowitego
do 13.03.2020od 25.03.2020do 10.04.2020do 29.04.2020PLANOWANA
Popioły lotne
 • Charakterystyczne temperatury topliwości
 • Zawartość ditlenku tytanu
 • Zawartość fosforu
 • Zawartość krzemionki
 • Zawartość tlenku dipotasu
 • Zawartość tlenku disodu
 • Zawartość tlenku glinu
 • Zawartość tlenku magnezu
 • Zawartość tlenku manganawo-manganowego
 • Zawartość tlenku wapnia
 • Zawartość tlenku żelaza
 • Zawartość trójtlenku siarki
do 13.03.2020od 08.04.2020do 24.04.2020do 15.05.2020PLANOWANA
Odpady palne (paliwo alternatywne)
 • Ciepło spalania
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej(NA)
 • Zawartość wilgoci całkowitej(NA)
 • Oznaczenie części nie-/biodegradowalnych(NA)
 • Zawartość węgla całkowitego
 • Zawartość wodoru(NA)
 • Zawartość azotu(NA)
do 29.05.2020od 24.06.2020do 10.07.2020do 24.07.2020PLANOWANA
Odpad - wyciąg wodny
 • Rozpuszczony węgiel organiczny, DOC
 • Stałe związki rozpuszczone, TDS
 • Zawartość antymonu
 • Zawartość arsenu
 • Zawartość baru
 • Zawartość chlorków
 • Zawartość chromu całkowitego
 • Zawartość cynku
 • Zawartość fluorków
 • Zawartość kadmu
 • Zawartość miedzi
 • Zawartość molibdenu
 • Zawartość niklu
 • Zawartość ołowiu
 • Zawartość rtęci
 • Zawartość selenu
 • Zawartość siarczanów
do 07.08.2020od 26.08.2020do 11.09.2020do 30.09.2020PLANOWANA
(NA)- parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Węgiel kamienny Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • zawartość popiołu w stanie suchym
 • wilgoć całkowita
do 21.02.202009.03.2020 - 13.03.2020ndt.do 03.04.2020ANULOWANA
Wody powierzchniowe
Jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe
Oznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
 • temperatura
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • ChZT
 • stężenie azotanów
do 29.05.202015.06.2020 - 19.06.2020ndt.do 10.07.2020PLANOWANA
Wody powierzchniowe
Rzeki i strumienie
Oznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
 • temperatura
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • stężenie chlorków
 • stężenie azotanów
do 29.05.202015.06.2020 - 19.06.2020ndt.do 10.07.2020PLANOWANA
Woda do spożycia Oznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
do 03.07.202013.07.2020 - 17.07.2020ndt.do 12.08.2020PLANOWANA
Węgiel kamienny Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • zawartość popiołu w stanie suchym
 • wilgoć całkowita
do 09.10.202019.10.2020 - 23.10.2020ndt.do 27.11.2020PLANOWANA
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Próbka gazowa Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej przez uczestnika:
 • stężenie tlenu, O2
 • stężenie metanu CH4
do 07.02.202017.02.2020 - 21.02.2020ndt.do 06.03.2020ANULOWANA
Biomasa stała
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość popiołu
do 22.05.202001.06.2020 - 05.06.2020ndt.do 03.07.2020PLANOWANA
Ścieki Oznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
 • pH
 • temperatura
 • przewodność elektryczna właściwa
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • stężenie azotanów (NO3-)
 • stężenie siarczanów(SO42-).
do 31.07.202017.08.2020 - 21.08.2020ndt.do 04.09.2020PLANOWANA