Ankieta zapotrzebowania na badania biegłości


Ośrodek Badań Biegłości stara się realizować badania biegłości o zakresie dopasowanym do oczekiwań Uczestników. Na podstawie dotychczasowej współpracy z Państwem opracowaliśmy i wprowadziliśmy do zakresu akredytacji ośrodka (PT 003) cztery programy badań biegłości, które realizujemy organizując cyklicznie rundy. Każdy z programów obejmuje kilka obiektów oraz zestaw ocenianych parametrów. Chcąc doskonalić zakres naszej działalności i dostosować go do Państwa oczekiwań zwracamy się do Państwa z prośba o wypełnienie poniższej ankiety.


Prosimy o zaznaczanie (kliknięcie w pusty kwadracik) parametrów, które w Państwa laboratorium są objęte sterowaniem jakością. W przypadku składników mieszanin gazowych prosimy również o określenie zakresu ich stężeń. Jeżeli przedstawiony zakres nie obejmuje istotnych dla Państwa parametrów prosimy o uzupełnienie ich w stosownych miejscach Części A lub w Części B ankiety, na ostatniej stronie. Wypełnioną ankietę proszę przesłać droga elektroniczną na adres Ośrodka Badań Biegłości: labtest@clpb.pl