Rok 2018 w liczbach

W związku z zakończeniem oraz podsumowaniem naszej ubiegłorocznej działalności, chcieliśmy przedstawić Państwu kilka danych liczbowych.

Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST w 2018 roku zorganizował w ramach 4-ech, objętych certyfikatem akredytacji PCA – PT 003, Programów Badań Biegłości (Paliwa stałe PS/PT, Środowisko ŚR/PT, Odpady OD/PT, Pobieranie próbek PP/PT) 21 rund badań biegłości oraz jedną rundę zorganizowaną w ramach nieakredytowanego programu Pobieranie próbek (NA).  W badaniach biegłości udział wzięło 289 uczestników, którzy do oceny 163 parametrów przekazali 1593 wyniki.

 

92% z przekazanych wyników stanowiło wyniki zadowalające!

 

1060 (66,5%) ze wszystkich przekazanych wyników stanowiły wyniki uzyskane z wykorzystaniem metod akredytowanych.

 

Dodatkowo, wychodząc naprzeciw potrzebom laboratoriów, CLP-B LABTEST zorganizował 39 porównań (dla przejrzystej wizualizacji zostały posegregowane na cztery kategorie, analogicznie do badań biegłości), w których udział wzięło 94 uczestników.

 

Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaufanie oraz mamy nadzieję na dalszą współpracę w kolejnych latach.