Badania biegłości z pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego

Informujemy, że Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST planuje w 2018 roku realizację rundy badań biegłości 13(Wk)PP w zakresie ręcznego pobierania i przygotowania próbek paliw stałych, dla obiektu badań: węgiel kamienny (Program Badań Biegłości – Pobieranie próbek – PP/PT).

Realizowana runda badań biegłości będzie obejmować dwa etapy realizowane przez uczestników:

- I etap – ręczne pobieranie i przygotowanie próbki ogólnej węgla kamiennego – realizacja w terenie,

- II etap – przygotowanie próbki do badań laboratoryjnych (próbka laboratoryjna o uziarnieniu poniżej 3 mm do oznaczenia zawartości parametrów wytypowanych w programie PP/PT) – realizacja w siedzibie Laboratorium CLP-B Sp. z o.o.

 

Aktualny harmonogram realizacji rund znajduje się na internetowej stronie Ośrodka Badań Biegłości w dokumencie Szczegółowy Harmonogram realizacji Programu Badań Biegłości Pobieranie próbek – PP/PT.

  

 

Zapraszamy do udziału

Zespół Ośrodka Badań Biegłości CLPB LABTEST